Μυτηλιναίος Α.Ε.
Μυτηλιναίος Α.Ε.
Μυτηλιναίος Α.Ε.
Project details
  • Πελάτης :Μυτηλιναίος Α.Ε.
  • Ημερομηνία :Αύγουστος 2005
  • Τοποθεσία:Σιδηρόκαστρο Σερρών
  • Υψόμετρο :650m
  • Συνολική ισχύς :17 MW