Μπορείτε να δείτε τους ισολογισμούς της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Α.Ε. παρακάτω σε μορφή PDF.