Μπορείτε να δείτε τους ισολογισμούς της ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ Α.Ε. παρακάτω σε μορφή PDF.